CASE JYVÄSKYLÄN ENERGIA

OUTSOURCING REDUKUJE KOSZTY ADMINISTRACJI FINANSOWEJ O 20%

Wyzwanie

Dział księgowości chciał się dobrze przygotować do zaostrzonych regulacji w branży oraz nowych wymagań dotyczących raportowania poprzez poprawę jakości i poprawności raportów wewnętrznych. System finansowy wymagał modernizacji. Nie można było również pominąć pewnych zmian systemowych.

Wykorzystane usługi i rozwiązania

Pełen Outsourcing Outsourcing

Rozwiązanie

W ramach usługi outsourcingu OpusCapita zapewnia Jyväskylän Energia m.in. prowadzenie rachunkowości bieżącej, księgowości majątku trwałego, zarządza płatnościami i należnościami, a także płacami pracowniczymi. Procesy finansowo-ksiegowe Jyväskylän Energia zostały szczegółowo opisane i udokumentowane, a funkcje i obowiązki związane z ich obsługą wyraźnie zdefiniowane. Znane są również ich koszty. Zamiast wykonywania rutynowych czynności, pracownicy działu finansowego mogą poświęcić się bardziej kreatywnym zajęciom: raportowaniu, strategiach finansowania.

Celem outsourcingu musi być wzrost kompetencji.W dużych centrach serwisowych rola kompetencji stale ewoluuje i rośnie w siłę.
Pasi Jalonen Dyrektor Finansowy. Jyväskylän Energia
CZYTAJ PEŁNĄ HISTORIĘ (PDF) >