PRYWATNOŚĆ

 

Odwiedzając tę stronę i korzystając z niej, akceptują Państwo postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo poniższych postanowień, prosimy opuścić stronę.

 

OpusCapita szanuje Państwa prywatność

 

OpusCapita i jej spółki zależne szanują Państwa prywatność i są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności („ochrona prywatności”) termin „dane osobowe” obejmuje Państwa: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dostawcę usług internetowych, adres protokołu internetowego, numer telefonu oraz inne Państwa dane osobowe otrzymane od Państwa lub zebrane na Państwa temat zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdują się informacje o naszych działaniach z zakresu ochrony prywatności, o sposobach, w jakie mogą Państwo wpływać na dane zbierane na Państwa temat w sieci oraz o tym, jak informacje te są wykorzystywane. Niniejsze oświadczenie można przeczytać na tej stronie internetowej. Odnośnik do tej strony internetowej znajduje się również w dolnym rogu każdej podstrony internetowej OpusCapita.

 

Zastosowanie

 

Odwiedzając tę stronę i korzystając z niej, akceptują Państwo postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo wspomnianych postanowień, proszę opuścić stronę.

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają zastosowanie w odniesieniu do tej i innych stron internetowych zawierających ogólne informacje na temat OpusCapita, odwiedzanych za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego, chyba że w postanowieniach szczegółowych zdecydowano inaczej. W odniesieniu do wszystkich stron internetowych OpusCapita podlegających wspomnianym zasadom ochrony prywatności stosowany będzie termin „strona internetowa”. Do niektórych zakładek na tej stronie mogą mieć zastosowanie szczegółowe warunki użytkowania lub szczegółowe warunki serwisu, strony internetowej albo podstrony internetowej (zwane dalej „szczegółowymi warunkami”). W takim przypadku obowiązywanie szczegółowych warunków zostanie wyraźnie wskazane. W przypadku sprzeczności warunków szczegółowych z zasadami ochrony prywatności, pierwszeństwo mają warunki szczegółowe.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do nazw wszystkich stron internetowych i domen OpusCapita oraz spółek zależnych będących w pełni jej własnością.

 

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

 

Strona internetowa OpusCapita może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki te zostały wprowadzone w celu poprawy użyteczności lub przedstawienia informacji, które mogą być dla Państwa przydatne. Jeżeli zdecydują się Państwo odwiedzić te strony, opuszczą Państwo stronę internetową OpusCapita. OpusCapita nie nadzoruje wspomnianych stron osób trzecich ani ich działań z zakresu ochrony prywatności, które mogą różnić się od praktyk OpusCapita. Nie wspieramy ani nie polecamy żadnej strony internetowej osób trzecich. Zasady ochrony prywatności OpusCapita nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych, które przekazują Państwo osobom trzecim lub które osoby trzecie zbierają na Państwa temat. Zalecamy, aby zawsze zapoznawali się Państwo z zasadami ochrony prywatności wspomnianych osób trzecich przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

 

Korzystanie anonimowe

 

Większość podstron tej strony internetowej służy dostarczaniu informacji lub komunikacji i można z nich korzystać bez ujawniania swojej tożsamości ani przekazywania swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, aby korzystanie z tej strony internetowej było możliwe, konieczne może być uzyskanie przez OpusCapita pewnych informacji na Państwa temat.

 

Gromadzenie danych osobowych

 

Aby świadczyć Państwu usługi na możliwie najwyższym poziomie, OpusCapita może być zmuszona do gromadzenia informacji na Państwa temat albo do poproszenia o ich udzielenie. To dlatego OpusCapita za Państwa zgodą gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z przepisami dostarczamy organom ochrony danych osobowych odpowiednie sprawozdania dotyczące wykorzystania tego rodzaju informacji. Przykładowo prosimy o Państwa dane osobowe, kiedy dokonują Państwo zakupu usług, zamawiają materiały marketingowe lub pomocnicze, pytają o dodatkowe informacje, dokonują rejestracji, biorą udział w konkursach, wypełniają kwestionariusze lub szukają pracy w OpusCapita. Informacje, o jakie możemy Państwa poprosić, to między innymi dane kontaktowe, np. Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, jak również inne dane właściwe użytkownikom, np. nazwa użytkownika i hasła, dane do faktury i na potrzeby spotkań, informacje o Państwa zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami, o preferowanej przez Państwa drodze kontaktu, Państwa wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące Państwa podania o pracę.

 

Działalność OpusCapita ma charakter międzynarodowy. Korzystając z tej strony internetowej, akceptują Państwo, że informacje na Państwa temat zgromadzone za jej pośrednictwem mogą zostać przekazane, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, poza granice kraju do serwerów obsługujących tę stronę internetową (jak również przekazane z powrotem do Państwa kraju zamieszkania) na potrzeby tworzenia i rozwijania tej strony internetowej oraz innych serwisów OpusCapita lub na potrzeby zachowania tych informacji dla celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zachowane informacje mogą znajdować się w Finlandii lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym OpusCapita prowadzi działalność.

 

OpusCapita może dostarczać swoim klientom konkretne produkty lub usługi za pośrednictwem podwykonawców. OpusCapita może być zmuszona do przekazania wspomnianym podwykonawcom danych osobowych, aby mogli oni świadczyć OpusCapita swoje usługi. Podwykonawcy OpusCapita nie mogą wykorzystać wspomnianych informacji w żadnym innym celu.

 

Dane osobowe otrzymane od użytkowników nie zostaną przekazane żadnym osobom trzecim.

 

Identyfikacja użytkownika strony internetowej

 

Oprócz gromadzenia informacji przekazywanych przez Państwa osobiście, OpusCapita może korzystać z narzędzi automatycznego gromadzenia danych w celu zbierania informacji na Państwa temat, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową OpusCapita. Takie i podobne narzędzia automatycznego gromadzenia danych są powszechnie wykorzystywane.

 

Ciasteczka [pliki cookie] to informacje zapisywane na Państwa dysku twardym lub w przeglądarce internetowej, a nie w ramach tej strony internetowej. Takie narzędzia automatycznego gromadzenia danych pobierają standardowe informacje, np. o rodzaju i języku przeglądarki, czasie korzystania z portalu, jak również adres strony, za pośrednictwem której uzyskali państwo dostęp do odwiedzanej strony internetowej. Tego rodzaju narzędzia gromadzenia danych zapamiętują również Państwa adres IP, informacje o tym, jakie podstrony OpusCapita Państwo odwiedzili, odnośniki, na które Państwo kliknęli, jak również inne dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej OpusCapita. Adres IP to numer, który Państwa komputer otrzymuje automatycznie, kiedy korzystają Państwo z Internetu. Adres ten umożliwia serwerowi internetowemu zlokalizowanie i zidentyfikowanie Państwa komputera. Komputery wykorzystują adres IP za każdym razem, kiedy komunikują się z Internetem. Umożliwia to przeglądanie stron internetowych i dokonywanie zakupów w sieci.

 

Ciasteczka są dla Państwa korzystne, ponieważ dzięki nim nie muszą Państwo wielokrotnie wpisywać hasła, uzyskując dostęp do usługi online. Ze względu na fakt, że pliki cookie zawierają informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy tej strony internetowej lub innych stron OpusCapita korzystają z nich, OpusCapita może wykorzystać je do poprawy jakości swoich usług online, a w rezultacie lepiej odpowiadać na Państwa potrzeby.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie ciasteczek lub chcą otrzymywać powiadomienie, kiedy są one pobierane na Państwa komputer, mogą Państwo skonfigurować go tak, aby blokował plikom cookie dostęp do Państwa przeglądarki internetowej (jeżeli Państwa przeglądarka to umożliwia). Usunięcie ciasteczek może jednak prowadzić do zakłóceń w korzystaniu ze strony internetowej.

 

OpusCapita zastrzega sobie prawo do korzystania z narzędzi automatycznego gromadzenia danych w przypadku wysyłanych e-maili. W rezultacie informacje są pozyskiwane automatycznie, kiedy otworzą Państwo taką wiadomość lub klikną na zawarty w niej odnośnik.

 

Zebrane w ten sposób informacje mogą posłużyć zapewnianiu działania usługi internetowej lub zostać wykorzystane na potrzeby bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo OpusCapita może wykorzystać takie informacje do podwyższenia jakości swoich usług, jak również do zarządzania relacją z klientem i do celów marketingowych.

 

Ochrona danych osobowych

 

Zaufanie, którym nas Państwo obdarzają, traktujemy bardzo poważnie. Wykorzystujemy różne technologie w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania dostępu do informacji, które udostępniają Państwo za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również zapobiegania ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Kiedy gromadzone lub przekazywane są wyjątkowo poufne informacje, takie jak dane karty kredytowej, korzystamy z technologii szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). SSL sprawia, że informacje, które sobie przekazujemy, są nieczytelne dla osób postronnych. Kiedy ten środek bezpieczeństwa jest stosowany, w dolnym rogu okna przeglądarki widoczna jest ikona klucza lub kłódki (rodzaj ikony jest uzależniony od wykorzystywanej przeglądarki).

 

Aktualność zgromadzonych informacji

 

OpusCapita może ze swojej własnej inicjatywy lub na wniosek zmienić, poprawić lub usunąć niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej. Jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować lub sprawdzić swoje dane osobowe albo cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, proszę skontaktować się z działem PR OpusCapita. Dane kontaktowe OpusCapita znajdują się na stronie, za pośrednictwem której przekazali Państwo swoje dane osobowe, albo na stronie internetowej OpusCapita.

 

Prywatność dzieci i osób zależnych

 

OpusCapita nie zwraca się świadomie o udostępnienie danych osobowych do dzieci poniżej 13 roku życia, a strony OpusCapita nie są przeznaczone dla dzieci poniżej wspomnianej granicy wieku. Osoby małoletnie nie mogą dokonywać zakupu za pośrednictwem tej strony internetowej bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że obowiązujące prawo na to zezwala.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

 

Jeżeli do niniejsze oświadczenia o ochronie prywatności wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, zmienione oświadczenie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej ze wskazaną datą wprowadzenia zmian. Jeżeli zmiany będą znaczne, prawdopodobnie poinformujemy Państwa o nich również w inny sposób, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub zmieszczenie komunikatu na naszej stronie startowej. Zalecamy Państwu przeglądanie każdorazowo niniejszych zasad ochrony prywatności, aby zdawali sobie Państwo sprawę z wprowadzonych zmian.