Kim jesteśmy

o nas

OpusCapita dostarcza 8 tys. klientom z 50 krajów na całym świecie rozwiązania automatyzujące i optymalizujące ich procesy. Z usług i rozwiązań zastępujących proste czynności wykonywane zazwyczaj ręcznie korzystają przede wszystkim centra usług wspólnych. Wiedzę ekspertów OpusCapita oraz stosowaną w rozwiązaniach nowoczesną technologię wykorzystują Shared Services takich organizacji jak: IKEA, Siemens, Grundfos, Toyota, Volvo i wiele innych.

 

W 2015 r. OpusCapita osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 260 mln euro, zatrudniając ponad 2100 pracowników. Siedziba firmy mieści się w Helsinkach w Finlandii.

 

Największe centrum operacyjne OpusCapita zatrudniające ponad 700 pracowników, zlokalizowane jest w Toruniu. Świadczymy tam usługi digitalizacji dokumentów, outsourcingu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz IT.

 

Zespół polskiego centrum OpusCapita to eksperci z różnych międzynarodowych środowisk, z dużym doświadczeniem we współpracy z firmami z całego świata. W codziennej pracy wykorzystują najlepsze praktyki z różnych branż.

 

JESTEŚMY EKSPERTAMI W SWOJEJ DZIEDZINIE

 

Dzięki naszym usługom klienci uzyskują wyższy poziom kontroli nad dokumentami – są szybko dostępne, w jednym miejscu, w formie elektronicznej i nie giną. System workflow i elektroniczny obieg dokumentów pozwala m.in. kontrolować terminy płatności faktur, czy poprawność procedowania przez pracowników.  

 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i automatyzacji procesów, świadczymy  także usługi z zakresu zarządzania procesem zakupów poprzez udostępnienie dostawcom platformy zakupowej (e-procurement).

 

OpusCapita oferuje kompletny zestaw usług i rozwiązań w obszarze P2P (Procure to Pay). Mamy nowoczesne spojrzenie na wykorzystanie technologii i koncentrujemy się na przejrzystości procesów oraz ich pełnej automatyzacji. Zapewnia to minimalizację ryzyka biznesowego każdego naszego klienta.